ความเห็น 360430

kmc-เปิดประตูสู่การจัดการเรียนรู้

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ สำหรับกำลังใจ

   ระยะต่อไปก็เป็นงานหนักของทีมอบรม  สำหรับทีม ICT ท่านคุณเอื้อ ก็อนุมัติให้ เซอฟ์เวอร์ เพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วครับ

  ถ้ามีงานใหญ่ จะออกเทียบเชิญครูดาว ไปเป็นหัวหน้าทีมวิทยากรครับผม....( งานนี้ รับรอง มีน้ำพริก แคบหมูเลี้ยง เต็มที่ )