ความเห็น 354472

โครงการดี ๆ ของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดครับ

เขียนเมื่อ 

สนใจมากค่ะ

ได้เคยคุยกับเพื่อนที่เขาเพื่อนถึงการดูแลเด็กด้วยความรักด้วยหัวใจ แบบ กับเด็ก 1 คนค่ะ

ว่าจะลองไปสมัครดูค่ะ

ขอบคุณนะคะ