ความเห็น 345414

ทำบุญร่วมชาวบ้าน

เขียนเมื่อ 

ขออนุโมทนาสาธุด้วยคนครับ/ค่ะอาจารย์

แอ๋น, แอม, ชอ