ความเห็น 339649

วิถีชีวิต: วิถีสุขภาพกาย...วิถีสุขภาพช่องปาก …“ยัตโน ยัตนัง ยัตตัง ยัตติ”

เขียนเมื่อ 

มีข่าวมาเล่าให้เพื่อนร่วมทางฟังว่า ผู้สูงอายุบ้านหลุบโพธิ์ จังหวัดชัยภูมิ ได้นำไม้คนฑาที่ขึ้นอยู่หลากหลาย มาทุบ สางเป็นเส้นละเอียดนุ่ม เหมือนขนแปรงสีฟัน  อีกด้านเหลาเป็นปลายแหลมคล้ายไม้จิ้มฟัน  คนที่นำเสนอบอกว่าไม้นี้มีสมุนไพรช่วยรักษาเหงือก  แต่ไม่ได้ลอง เพราะเขายังไม่มีขายจ๊ะ  หากพิสูจน์ได้ น่าให้ผู้สูงอายุทำเป็นงานอดิเรก  จดลิขสิทธิ์ ทำขายเป็นเรื่องราว ผู้สูงอายุอาจจะสนใจ