ความเห็น 339638

วิถีชีวิต: วิถีสุขภาพกาย...วิถีสุขภาพช่องปาก …“ยัตโน ยัตนัง ยัตตัง ยัตติ”

เขียนเมื่อ 

 ฝากเพื่อนร่วมทางบอลุงเชื้อ หรือผู้สูงอายุอื่นๆ  ว่าชมรมผู้สูงอายุ บ้านหลุบโพธิ์ จังหวัดชัยภูมิ   ผู้สูงอายุนำไม้คนฑาที่ขึ้นดาดดื่น มาทุบให้ สางเป็นเส้นๆ คล้ายขนแปรง และเหลาให้ปลายแหลมแบบไม้จิ้มฟัน คุณลุงอาจลองทำเป็นงานอดิเรก  และลองใช้สลับกับแปรงสีฟัน จะได้ช่วยบอกว่าได้ผลดีจริงไหม  เพราะผู้เล่าบอกว่าเป็นไม้ที่มีสมุนไพร ช่วยรักษาเหงือก  แต่ยังไม่ได้พิสูจฯด้วยตัวเอง  เพราะเขาไม่ทำขายจ๊ะ