ความเห็น 33726

เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบเดลฟาย (Delphi technique)

ชายขอบ
IP: xxx.113.16.250
เขียนเมื่อ 

คุณกิตติภัธฒ์ มณฑล

     ประเด็นนี้ผมกำลังดำเนินการอยู่ที่ คปสอ.เขาชัยสน แต่ยังเขียน report ฉบับสมบูรณ์ไม่เรียบร้อยชื่อเรื่อง "กระบวนการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สุขภาพระดับอำเภอ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง" ผมใช้ PAR ครับ เดินเรื่องแบบประชุมกลุ่มระดมสมองไปในแต่ละขั้นตอน อย่างเป็นธรรมชาติ พบอะไร ปรับอะไร ได้เรียนรู้อะไรไป ก็บันทึกไว้ นำมาวิเคราะห์ในภาพรวมของกระบวนการทั้งหมดจนได้แผนฯ ขอบเขตก็ไม่นับรวมการนำไปใช้ครับ