ความเห็น 32809

แผนการสอน : ปัญหาที่ต้องกลับมาทบทวน

ครูคนงาม(1)
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 

กระทรวงศึกษา มีความจริงใจกับครูแค่ไหน บอกว่าจะหาคนมาทำหน้าที่งานธุรการ งานการเงิน งานวัดผล งานพยาบาล ฯลฯ แทนครู และให้ครูลุยสอนอย่างเดียว แต่ก็ยังเหมือนเดิม ครูยังหัวฟู เหงื่อย้อย ทำงานอย่างอื่นมากกว่าการตรวจการบ้านเด็ก มากกว่าการเตรียมการสอน ใครทำผลงานที่เขียนหนังสือเก่งๆ แต่ไม่สอน หรือมีพวกพ้อง ตัวเองไม่ต้องสอน เหล่านี้ ผ่าน

การประเมินเชิงประจักษ์ รัฐบอกจะรู้ผลภายในปีการศึกษานั้นเลย ประเมินแล้ว ฟันธง เกณฑ์การให้คะแนนจากการประเมินเชิงประจักษ์มีเปอร์เซนต์สูง แต่พอรวบรวมสรุปส่งผลงานเป็นเล่มไป กลายเป็นตก เล่มงานที่ส่งเขียนไม่ผาน แต่เวลาประเมินสภาพจริงคะแนนดี ผ่านจริงๆ คะแนนเกินเกณฑ์แล้ว แต่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่เคยได้คลุกคลีกับเด็กๆ ไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าเด็กเล็ก เด็กมัธยมต้น ปลาย สภาพวุฒิภาวะมันต่างจาก เด็กมหาวิทยาลัย ประเภทสั่งอะไรก็ได้ ยอมอยู่แล้ว แต่เด็กเล็กๆ ของเราๆ เชิงประจักษ์ ต้องดู ต้องเฝ้า ต้องติดตาม มันผิดกันนะจ๊ะ ผู้ใหญ่ในกระทรวง สงสารครู ให้มีขวัญ มีกำลังใจหน่อยเถอะจะได้มีแรง มีสมองไปคิดค้น มีกำลังกาย กำลังใจไปช่วยฟูมฟักเด็กๆที่พ่อแม่ไม่มีเวลาอบรมสั่งสอนให้แต่เงิน ให้แต่วัตถุ จนเดี่ยวนี้สภาพสังคมเสื่อม