ความเห็น 32646

พัฒนาหลักสูตร

นางกิติมา บัวแย้ม
IP: xxx.29.20.70
เขียนเมื่อ 

ได้เข้าเยี่ยมชมเว็บของอาจารย์ประพาสเว็บดีพยายามทำให้ได้คะแนนเยอะน่ะ  อ่านแล้วส่งกลับมาที่  http://gotoknow.org/kitima2

ขอบคุณค่ะ