ความเห็น 32583

ร่องรอยการเรียนรู้และหลักฐานการทำงานของคุณกิจใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง

นายรักษ์สุข
IP: xxx.147.120.136
เขียนเมื่อ 

ขอชื่นชมครูนงและยินดีกับนักเรียนของครูนงทุก ๆ คนครับ

ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

http://gotoknow.org/papangkorn