ความเห็น 32076

เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบเดลฟาย (Delphi technique)

กิตติภัธฒ์ มณฑล
IP: xxx.147.81.74
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณชายขอบ ผมมีความสนใจที่จะทำวิจัยเรื่อง "การวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการวัด ในเขต..." ประมาณนี้แหละ จึงใคร่อยากจะทราบวิธีการดำเนินการวิจัย หรือกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งจุดประสงค์ก็อยากจะได้ วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าประสงค์ และโครงการ ประมาณนี้แหละครับ ขอความกรุณารบกวนอีกครั้่งครับ

ด้วยความนับถือและเกรงใจอย่างยิ่ง