ความเห็น 3155928

(บันทึก)..ไก่มาก่อน..ไข่...ๆ..มาก่อนไก่..

เขียนเมื่อ 

เข้าใจ..ธรรมชาตื…คงไม่ต้องมาเถียงกัน..ด้วยความ..อยากรู้…เนอะ