ความเห็น 3155899

(บันทึก)..มีเรื่องมาเล่า...นิทาน ..post covid..2021

เขียนเมื่อ 

จินตนาการ..ภาพว่า ต้นไม้มีเทพารักษ์..ยุคดิจิตอล..ไม่ใส่ ชฎา..หน้าตา ..ท่าทางเปลี่ยนไป..ท่าทางก็เปลี่ยนไป…สงสัยว่าต้องคอยหาต้นไม้ใหม่อยู่เรื่อยๆ..ยุคนี้..ถนนและเสาไฟ ท่อแก้ส..ไปถึงไหน..เทพรักษ์เตรียมตัวหนี..หาต้นไม้ ที่สถิตใหม่ให้..ได้..ป่าก็จะไม่เหลือหลอ..เนอะ….