ความเห็น 3155079

(บันทึก)..เธอ..ชื่อ "อีวา"..

เขียนเมื่อ 

อีวาและ อาดัม เป็นคนเฝ้าสวน ของพระเจ้า…ถูกยุยงให้ขโมยกิน..ผลไม้..”ต้องห้าม…”เจ้าผลไม้นี้ กินแล้วทำให้เกิด..รักโลภโกธรหลง…(คง..ไม่ต้องสงสัย..สาเหตุ..กันแล้วเนอะ…)กลางดิน..แกลลอลี่ชีวิต..เพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม..วันนี้