ความเห็น 3152525

(บันทึก)..ความเปลี่ยนแปลง..ห้องหับ..แห่งคววามกลัว..

เขียนเมื่อ 

ห้องแรก (ห้องสมมุติ)ของชีวิต..ที่เราสร้างไว้..ส่วนลึกของสมอง..คือ ความกลัว..(สัญชาติญาณ)…ความต้องการ “อยู่รอด”..ทุกสถานะ.. ทำให้เราสามารถ.ก้าว ออกมาได้ อย่างอัตโนมัติ..นั่น คือ ความ อิสระ..ทุกๆด้าน..ของสรีระ…แม้สุดท้าย สภาวะของกาย ที่เสื่อมถอยลง…เข้าสู่ ..จุด..เกิด คือ..ตาย..