ความเห็น 3144757

(บันทึก)...ป่าอาบ...ขยะ..คือ..ทอง..กลางดิน..แกลลอลี่ชีวิตวันนี้

เขียนเมื่อ 

มีคำถามว่า..เมื่อขยะ คือทอง.(.เป็นทองต้องเก็บไว้..ให้ดี)…เออนะ..ทิ้งกันเป็นว่าเล่น… ทิ้งกลบลงดิน และเผาให้เป็นมลภาวะ กับสิ่งแวดล้อม…โอ้ใจหนอใจ…ที่ปราศจาก วิญญาณ….ก็ว่าได้…