ความเห็น 3123128

(บันทึก)... ธรรมชาติ.. ธรรม.. แกลลอลี่ชีวิต.. วันนี้

เขียนเมื่อ 

สิ่งที่เรียกว่า… ธรรมชาติ นั้น มหัศจรรย์ จนเหลือที่จะกล่าวได้..-เดี๋ยวนี้ เราคิดว่า.. ธรรมชาติ.. คืออะไร.. สภาวะธรรมนั้นแสนที่จะอัศจรรย์-ความที่.. ไม่มี.. ตัวตน.. ของมัน.. มันจึงอยู่ได้-ถ้าหากวันไหนก็ตาม..ที่ตัวตนของมัน..มีอย่างเที่ยงแท้..วันนั้น ทุกสิ่ง จะไม่มี(ข้อความนี้เป็นคำบรรยาย.. แด่ ประชาชนสยาม.. บทโพสต์คัดย่อ…เขมานันทะในใจเรา-ชาติพันธุ์ภาวนา..)คำพร้องที่อ่านได้.. เข้าใจได้.. กับ คำว่าธรรมชาติ.. ธรรมนิยามธรรมชาติธรรม.. แกลลอลี่ชีวิตวันนี้..