ความเห็น 311054

KM ในบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) - มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 2

new
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

กำลังคิดที่จะทำ  ตัวชี้วัด km  ควรจะเริ่มอย่างไรดี