ความเห็น 3110350

(บันทึก).. ป่าในเมือง.. แกลลอลี่ชีวิต.. วันนี้

เขียนเมื่อ 

การทำลายป่า.. มีระยะเวลา ยาวนาน มาแล้ว.. การทำลายครั้งยิ่งใหญ่ต่อเนื่อมีเป็นประวัติการณ์เมื่อฝรั่งเจร็ญทางด้านเทคโนโลลี่ เป็นต้นว่าการค้นพบ สารดีดีที ที่เรารู้จักกัน ในนามชาวบ้าน.. โทษของมันเป็นที่ประจักษ์ต่อมวลมนุษยชาติและสิ่งแวดล้อม.. การแก้ปัญหาจะมีผลกระทบต่อผู้ผลิต.. จึงมีการ ผ่อนผันในประการต่างๆ.. จากรัฐเป็นต้น.. แม้ว่าผลกระทบจะตกกับผู้บริโภค.. โดยตรง….. หรือระบบการปลูกพืชเชิงเดี่ยว .. เพื่อการบริโภคทางอุตสาหกรรม… ป่าหมด ปามล์ โผล่.. ป่าหมดมีแต่ป่ายางพาราเป็นต้น.. ป่าหมด.. หมายถึงการสุดสิ้น วงจร ตาม ธรรมชาติ.. และ การสุดสิ้น คำว่ามนุษยชาติ.. ไปด้วยแน่นอน…ป่าในเมืองคือภาพ ที่สท้อน สังคมมนุษย์.. ทุกวันนี้…