ความเห็น 3110279

(บันทึก)... คน... เมือง... ต้นไม้.... ในแกลลอลี่ชีวิต

เขียนเมื่อ 

Yes… We can change… with… DOING FIXnow!!!??? and…​now…. Change…เปลี่ยน.. เป็น.. เปลี่ยน.. ทุกอย่าง อยู่ ตรงความ คิด ที่ หัว แล้ว ส่งไป ที่ใจ… กาย ก็ะเคลื่อนที่ โดยไม่อึดอัด… ไม่ต้องโยน … กลอง.. กันไปมา.. แบบเดิมๆ.. หรือถือกลองไว้ แต่ไม่ตี… หรือตีแต่ เถิดเถิง… วันนี้วันดีวันสงกรานต์… ประเพณีนิยม ทางภาคเหนือ เขาขนทรายเข้าวัด.. รดน้ำ.. ดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่.. ต้นไม้หลายๆต้น.. คงได้บุญที่ชาวบ้านที่นำน้ำมารดไว้โคนต้น แผ่เมตตา ส่งกุศลผลบุญ ไปภพ หน้า… ประเพณีนิยมนี้ไม่โบราณเลย…