ความเห็น 3110059

(บันทึก)... คน... เมือง... ต้นไม้.... ในแกลลอลี่ชีวิต

เขียนเมื่อ 

คุณค่าของต้นไม้ มีมากกว่ามูลค่านะครับ เป็นคุณค่าที่มองไม่เห็นในเวลาสั้นๆ นะครับ