ความเห็น 3109615

(บันทึก)... ธรรมชาติ.. พาที.. กับหล่อน.. ในแกลลอลี่.. ชีวิตวันนี้

[email protected]
IP: xxx.128.108.240
เขียนเมื่อ 

Art is one’s eyes (while others still looking).

I read this “…ขูดดูให้ดูดี.. ก่อนจะล้าง.. ให้ก้นหม้อสีดั้งเดิมปรากฏ… อลูมิเนียม เป็นสาร…” and feel that a “health warning” should be issued.

1) all metals can be toxic (harmful) to human body in excess of certain amount (100mg?) - aluminum is metal. Scraping, defacing, … removing of aluminum ‘coating’ may release aluminum (more particles) into our diet.

2) there is a report that links aluminum (diet) to Alzheimer’s disease - a form of dementia (already affecting some 50% of 0lder people) – a very bad one for older people and their dignity.

3) Note: Steel (wool) is much harder than aluminum (and so it will scratch aluminum). Please consider using aluminum wool or polymer (green plastic) wool to clean aluminum pots and pans.