ความเห็น 3106967

(บันทึก).. เมื่อ มะพร้าว จัก หล่น ลง หัว กบาล.. ในแกลลอลี่ชีวิตวันนี้

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณมะเดื่อ.. ราคา.. ตัดต้นไม้.. ของ.. รุกขกร.. ในกรุงเทพ.. ค่าใช้จ่ายต่อวันตก หมื่นเจ็ด.. เจ้าค่ะ.. ถ้ามาตัดแต่งต้นไม้ที่ไร่.. ประมาณหกวัน มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ห้าหมื่น.. อ้ะะ…