ความเห็น 309388

ต้องช่วยกัน

เขียนเมื่อ 

เรื่องของสังคมจะต้องประกอบด้วยทั้งสองส่วน แยกจากกันไม่ได้...

ต้องร่วมด้วยช่วยกันครับ สังคมจะได้เป็นสุข...

ขอบคุณมากครับ...