ความเห็น 3092327

เปิดตัว GotoKnow App สำหรับ Android

เขียนเมื่อ 

กราบขอบพระคุณดร.ธนพล มากๆครับClass แรกของวิธี ได้รับ Khow Howและหลักคิดทางธุรกิจ นำไปต่อยอดกับกิจการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการถอดบทเรียนและความเป็นผู้นำของแท้หรือผู้นำที่แท้จริง เพื่อนำพาให้องค์กรเกิดความมั่งคั่งและความยั่งยืน