ความเห็น 3080945

บทกวี : คนโกง

เขียนเมื่อ 

มองๆไป..ไม่ไกล นัก..มัก..จะเห็น..

โกงเป็นๆนิดๆโกง..ตัวตน..

ว่าให้เป็นแลเห็นเป็น..ของ..ตน..

โกง..กัน จริง..ยิ่งติด..แลยึด..ไว้....

ตู่..ติด..คิด..โกง..ไว้..ให้..เป็น..ตน...

จนใจจริง..อิอิ...ที่คิด..โกง..."ความ ขี้โกง"...

๕๕๕๕๕...