ความเห็น 3077775

"อยู่กับใคร?" ... (นุสนธิ์บุคส์)

เขียนเมื่อ 

อยู่กับใครที่สบายใจ ดีต่อใจนะคะ