ความเห็น 3077685

"อยู่กับใคร?" ... (นุสนธิ์บุคส์)

เขียนเมื่อ 

เรียนรู้. ที่จะอยู่กับ. ตัวเอง...เรียนรู้ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตน...