ความเห็น 3077167

การเลือกตั้งกรรมการกลางของกลุ่มเกษตรกรพัทลุง

เขียนเมื่อ 

กลุ่มเกษตรกรเป็นนวัตกรรมของการรวมตัวภาคเกษตรของไทย ระบบไม่ซับซ้อนบริหารได้คล่องตัวและง่ายต่อการเข้าถึง แต่บางส่วนล้มเหลวเพราะผลประโยชน์ทับซ้อนด้านงบประมาณที่มาหนุนเสริม ส่วนที่เหลือถือว่าผ่านร้อนผ่านหนาวสามารถที่จะฟันฝ่าไปสู่ระดับการใช้เทคโนโลยี ความรู้ที่จะนำมาขับเคลื่อนคงต้องเป็นเรื่องเฉพาะที่ไม่สามารถใช้การศึกษาอบรม เพราะจะเป็นงานสังเคราะห์หรือวิจัยและแข่งขัน