ความเห็น 3076556

บทสรุปผู้บริหาร "โครงการเด็กดีมีที่เรียน มมส." (๑ มิ.ย. ๒๕๖๐)

เขียนเมื่อ 

ใช่เป้าหมายคือไหมค่ะ อ.ต๋อย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๗ คือร้อยเอ็ด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๖ คือมหาสารคาม

เกิดอะไรขึ้นกับโครงการเด็กดี ค่ะ อ.ต๋อย