ความเห็น 3076230

(บันทึก)[email protected]อยู่กับ..ฝรั่ง..มานานแสนนาน..ในแกลลอลี่ชีวิตวันนี้

เขียนเมื่อ 

ความงดงาม....สุนทรีย์..ใน ธรรมชาติ..