ความเห็น 3074533

นิยมของไทย..?

เขียนเมื่อ 

คนไทยนิยมสาเกญี่ปุ่น..กระแช่เรา ถูกหาว่าเป็นเหล้าเถื่อน 5555...