ความเห็น 3073755

โลกและชีวิต (230) : อารมณ์ชีวิต

เขียนเมื่อ 

ในอุทยานแห่งความเหงา..ย่อมบ่ม พืชพันธุ์ แห่งความ"รื่นรมณ์ "อยู่ในที..

แลมันคงธาตุแท้ แห่ง. มนุษยโลก...นะเจ้าคะ..คุณแผ่นดิน...