ความเห็น 3072848

ใจเชื่อมใจ คนเห็นคน (เฟส ๔) : เวทีผู้เหนี่ยวนำภูมิภาค ๑๓ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐

จารุวรรณ
IP: xxx.158.166.129
เขียนเมื่อ 

อยู่ในใจ.."คนเห็นคน"..

ฟังคุณหมอในเวที.. รับรู้ได้ว่าดอกไม้ในหัวใจคุณหมอ เบ่งบานด้วยความถึงพร้อม

เห็นการคลี่บานทีละกลีบ ทีละกลีบ อย่างชัดเจน..

มันคือเสียงจากภายใน ที่เราได้ยินในความเงียบ

ขอบคุณพลังแห่งความรักแบบเพื่อนมนุษย์

ขอบคุณเวลาที่มีคุณค่าต่อเพื่อนมนุษย์

ขอบคุณพื้นที่และเวที"คนเห็นคน" ที่เปิดให้เราได้ร่วมวงคุยจากใจด้วยใจถึงใจ

ครูตู้?