ความเห็น 3072

พัสดุมน.-ทันตแพทย์

บุญ
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ที่คณะทันตฯ มน. ได้รับครุภัณฑ์ปี 49

น่าจะมีรายการใกล้เคียงกับคณะทันตฯที่อื่นๆ

แล้วมีการจัดซื้อด้วยวิธีพิเศษบ้างหรือปล่าคะ

เชิญชวนให้เข้าชมเว็ปคณะทันตฯขอนแก่น

ที่ http://www.kku.ac.th/dentistry

และบล็อกชุมชนคนคณะทันตะ มข

http://gotoknow.org/archive/2005/08/31/20/26/06/e3307