ความเห็น 3071737

(บันทึก)...ป่า..ช้า...ไม้..งาม...ในแกลลอลี่ชีวิตวันนี้

เขียนเมื่อ 

ป่า...ช้า....ไม้งาม...มอง..ไป..ภายใน.....เห็น..กาลเวลา....ที่ซ่อนอยู่.....

เป็นความลึกล้ำ..เกิน..กำหนด...เงื่อนงำ...