ความเห็น 3071687

(บันทึก)...ป่า..ช้า...ไม้..งาม...ในแกลลอลี่ชีวิตวันนี้

เขียนเมื่อ 

ป่าช้า....ไม้...งาม. ดอกไม้. ล่วงหล่นบนดิน....มันคือ. เวลา .......แลความตาย......