ความเห็น 3071640

(บันทึก)...ป่า..ช้า...ไม้..งาม...ในแกลลอลี่ชีวิตวันนี้

เขียนเมื่อ 

ป่าช้า. ..ไม้งาม..เถาวัลย์..เริ่มพันเกี่ยว...ที่เลี้ยวลด..ก็ไม่คด..เหมือนหนึ่งใน. น้าใจ ...คน

(ตรงนี้เกือบลืม ...ไปแล้ว...แต่ไม่โบราณเลย.....)