ความเห็น 3071538

(บันทึก)...ป่า..ช้า...ไม้..งาม...ในแกลลอลี่ชีวิตวันนี้

เขียนเมื่อ 

ฟ้าสีคราม. ในวันที่แดดดี. แม้จะหนาว จับจิต...ต้นไม้ต้นนี้ก็. คงรู้สึกเช่นนั้น....และคงรอความอบอุ่นที่จะมาถึง. ได้มีโอกาศ. ผลิ ใบอีกสักหน.....