ความเห็น 3071090

(บันทึก)...ต้นไม้..กับ..ชีวิต....ในแกลลอลี่ชีวิตวันนี้...

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณหมอธิ....จริงๆค่ะ...ป่าที่อยู่ในใจนั้น. รกชัฏ....ถากได้ยากยิ่ง...

(คุณหมอฮันส์. ที่ปรากฎอยู่ในภาพ. แกขยัน. ขับรถตัดหญ้ามาก..เล่นเอาต้นพืชคลุมดินที่เคยเห็น. ไม่ขึ้นอีกเลย...)

(ตอนคุณแม่ไปอยู่เฝ้าไร่ให้..กลัวงู..ถากกันเ?ตียนรอบบ้าน..กว่าจะมีพืชคลุมดินอย่างชะพลู. ที่ตอนนี้ขึ้นไปทั่ว5555..ใช้เวลาเป็นสิบปี..เจ้าค่ะ...)

อยากจะเล่าถึงสิ่งที่เห็นมาเมื่อวาน. หนังสารคดี. ในฝรั่งเศส มีผู้สนใจทำวิจัย ..ที่น่าสนใจ. ตอนหนึ่งที่ว่า.."เขาทำกะบะไม้ตั้งไว้บนหลังคาตึกสูงใน ปารีส. ใช้เศษดินทรายที่ถูกทิ้งเป็นขยะมาใส่ไว้..โดยไม่มีเมล็ดพํนธุ์พืชใดๆใส่ไว้...แล้ววันหนึ่งก็มีพืชพันธุ์มากมายเกิดขึ้นเองในกะบะนั้น...

นกกาฝนฟ้า..พา..พืชเกิด... ...นั้น เป็น นโยบายหนึ่ง. ในป่า. นี้. ที่ชื่อ ..ป่าอภัยทาน. ...เจ้าค่ะ...