ความเห็น 3071058

(บันทึก)...ต้นไม้..กับ..ชีวิต....ในแกลลอลี่ชีวิตวันนี้...

เขียนเมื่อ 

ลืมบอกไปว่า...มีคำพังเพย. ว่า.."คนในอยากออก ..คนนอกอยากเข้า"...

สำหรับยุคนี้สมัยนี้...คงเป็นเช่นนั้นเอง...กับสิ่งที่เห็นและสิ่งที่เป็น...

หากสิ่งเหล่านี้..ที่เห็น. และที่เป็น. จะ..ทำให้. "คน"เริ่มมี. สติ. และคิดได้...ดัง. สมอง. ที่ใหญ่.โต..ตามที่นักวิทยาศาตร์กล่าวไว้ตามที่เขาค้นคว้ามา. ..เราๆคง. ไม่ตกเป็น. ทาส..ของความเชื่อถือ..ความรู้..ที่เขาบอกๆกันต่อๆมาเป็นแน่...

คนคงไม่. ตัดต้นไม้..ด้วยคิดว่าตนฉลาด. เป็นแน่ แท้....55555....