ความเห็น 3070993

(บันทึก)...ต้นไม้..กับ..ชีวิต....ในแกลลอลี่ชีวิตวันนี้...

เขียนเมื่อ 

ลืมบอกเล่าว่า..เป็นผลงานของเด็กที่เรียนศิลปรุ่นใหม่..ที่แสดงฝีมือไว้บนกำแพงตึกร้างที่ถูกทุบทิ้ง..ใกล้บ้าน...(เห็นอะไรบางอย่างที่เด็ก..กำลังจะบอกเรา..ว่า....