ความเห็น 3070991

(บันทึก)...ต้นไม้..กับ..ชีวิต....ในแกลลอลี่ชีวิตวันนี้...

เขียนเมื่อ 

ภาพนี้ถ่ายไว้นานแล้ว......เพชรเกษม..ในซอย ๕๑.....