ความเห็น 3070557

เจ้าศาสดามักอีโก้จัด

เขียนเมื่อ 

อาจเพิ่มเต๋าเข้าไปอีกรายที่ไม่อีโก้ ว่ากันว่าเต๋าผสมพุทธ กลายมาเป็นเซ็น