ความเห็น 3069262

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ทำไม...ต้นแคดอกงาม

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ครับ...ขอให้อาจารย์มีความสุข สุขกาย สุขใจนะครับ