ความเห็น 3068472

(บันทึก)....ธรรมชาติ...คือ. การเปลี่ยนแปลง...ในแกลลอลี่ชีวิต วันนี้

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ. คุณแผ่นดิน..ความเปลี่ยนแปลง. ทางธรรม..(ชาติ)...นั้น..คือ. เห็น. .."อนิจัง"....ก็เท่านั้น..

ยายไม่สงสัย..เล่ว...

ทุกอย่างเป็นเช่นนั้นเอง...