ความเห็น 3067201

ฝรั่งสองมาตรฐานเรื่องศาสนา

เขียนเมื่อ 

เงินตรา..ซึ่งเป็นเรื่องของรัฐ ในสรอ.จะมีคำว่า In God we trust เสมอ อ้าว แล้วคุุยว่าแยกทางกันแล้ว