ความเห็น 3067200

ฝรั่งสองมาตรฐานเรื่องศาสนา

เขียนเมื่อ 

ถ้าสักวันชาวพุทธได้เป็น ปธด. ปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่ง เขาจะใช้พระไตรปิฎกแทยไบเบิลไหม