ความเห็น 3067049

​วิสัยทัศน์ใหม่ด้านการศึกษา

sr
IP: xxx.158.165.221
เขียนเมื่อ 

May I add emphasis on this "...เราเน้นการประเมินเพื่อตัดสิน ไม่ใช่การประเมินเพื่อพัฒนา..."?

Many processes in Thailand lack people with concept of recurring dynamics (in programming languages "repeat ... while... until..."). Though the stages in most processes are (very much what we Buddhists have learned at school - the 4 ariya saccas อริยสัจจะ ๔) identify (what is) the dukkha or problem; assess cause and factors (of the dukkha/problem); choose a solution (from prossible options); and 'action'. The process in action must be assessed/monitored/reviewed thru the same 4 stages and 'action' modified to fit dynamics of the dukkha/problem.

Common ways of fixing things in Thailand come with the word "reform" (throw away the old thing and implement another experimental solution). There is no thought of recurring dynamics!