ความเห็น 3064000

เพาะกล้าจิตอาสา...โรงเรียนทองแสนขันวิทยา

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณ หรือกราบขอบคุณ คุณกุหลาบ มัทนา ผู้งดงามทั้งกาย วาจา ใจ

ผู้ทำให้ผืนป่าชุมชนต้นน้ำแห่งหมู่บ้านของเรามีความก้าวหน้า และพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น

แปลงที่ปลูกนี้ พวกเราได้ช่วยกันตัดหญ้าไปเมื่อไม่นานมานี้ แต่ไม่ได้นำบันทีก

และด้วยงานที่มีการตัดหญ้าบ่อยๆ ขอนำเงินส่วนที่เหลือประมาณ ๕ พันบาทไปซื้อ

เครื่องตัดหญ้าเอาไว้ให้พี่หนานกล้าตัดหญ้าตอนเย็นเลิกงานสวนรุกฯ ๑ เครื่อง

ราคา ๔ พันบาทนะครับ ตอนนี้เงินเหลือติดบัญชี ๑ พันบาทยังเก็บไว้และ

ผมได้ประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสหามาสมทบได้อีกสองพันบาท หากขาดเหลือเล็กน้อย

ก็จะควักกระเป๋าตนเองออกทุกครั้งครับ...ขอบคุณจากใจอย่างสูงยิ่งอีกครั้งครับผม

..._/i\_...