ความเห็น 3063997

เพาะกล้าจิตอาสา...โรงเรียนทองแสนขันวิทยา

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณ อ.ดร.ขจิต ฝอยทอง ที่ให้กำลังใจและให้คำติชม

อาจจะเข้ามาช้าไปหน่อยก็ไม่ว่ากันนะครับ ตอนนี้งานเริ่มมีมากขึ้นอีกหนึ่งงานแล้ว

คือการทำสวนผสม ว่าจะทำเป็นตัวอย่างแก่ชุมชนในอนาคตต่อไปครับ